บริการที่จะได้รับ

บริการสำหรับนักศึกษา

บริการสำหรับบุคลากร

บริการอำนวยความสะดวก

บันเทิง / ความรู้ Online

บริการด้านภาษา

IMAGES

 • ELLIS : โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ
 • AUA : หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
 • English Online : ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 • TPA : หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี

บริการด้าน E-mail

รับข้อเสนอแนะ

 • บริการ E-mail (livemail:
  _@mail.rmutt.ac.th)
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท
  แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

สถานการณ์น้ำท่วม ปี 2554